Anonymní anketa Chart Ferox, a.s.

PODMÍNKY REALIZACE

INTERNÍ PROCESY


a) Upozornění na jednotlivé ankety jsou zaměstnancům Chart Ferox, a.s. sdělovány interně - hromadným emailem z emailu: anketa@chartindustries.com (Elektronicka Anketa Chart Ferox, a.s.). Zasílání tohoto emailu je v gesci Personálního oddělení Chart Ferox, a.s.

b) Pro účely ankety byla zřízena webová stránka, na níž jsou uváděny a průběžně aktualizovány všechny potřebné informace (stránku spravuje v plném rozsahu realizátor služby /IČO: 723 20 231/ bez jakékoli vazby na interní zaměstnance společnosti): https://www.work-life-balance.cz/anketa

c) Pro možnost anonymní zpětné vazby (mimo interní korespondenci společnosti) byl zřízen email: e-anketa@email.cz, do něhož má přístup pouze a výhradně realizátor služby (IČO: 723 20 231) a jehož obsah nemůže být dále sdílen s jakoukoli třetí stranou (vč. zadavatele služby).

d) Kromě vlastní ankety je zajištěna i další možnost anonymní zpětné vazby, kterou je online formulář ve spodní části výše uvedené webové stránky (www.work-life-balance.cz/anketa).

e) Jednotlivé ankety budou zpracovávány s využitím platformy Google (https://docs.google.com/forms).

f) Všem zaměstnancům Chart Ferox, a.s. jsou výsledky všech anket volně přístupné - a to díky těmto třem možnostem: (A) ihned po vyplnění formuláře (kliknutím na k tomu určený systémový odkaz); (B) proklikem z výše uvedené webové stránky na (C) adresář ´anketa´ v interním SharePoint Chart Ferox, a.s., jehož správu plně zajišťuje realizátor služby (IČO: 723 20 231).

g) Sběr a zpracování všech údajů i analýz těchto údajů je zcela anonymní a podléhá Zákonu o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb).


Pavel Humpolíček | 2023
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky